Προφίλ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε. ιδρύθηκε με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας τον Ιούνιο του 1993 με έδρα τα Ιωάννινα. Προϋπήρχε στον κατασκευαστικό κλάδο από το 1978 σαν ατομική εργοληπτική και κατασκευαστική επιχείρηση του ιδρυτή της κ. Θεοδώρου Ηρακλή, σημερινού Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου και κυρίου μετόχου της.

Με εργοληπτικό πτυχίο 3ης τάξης αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα, με εξειδίκευση στα οικοδομικά έργα και κύριο γνώρισμα την εκτέλεση ποιοτικών και υψηλών προδιαγραφών έργων. Σταθερό στόχο της εταιρείας αποτελεί η διατήρηση και ενίσχυση των δύο κύριων χαρακτηριστικών που έχει αποκτήσει στον κατασκευαστικό τομέα από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, της αξιοπιστίας και της ποιότητας κατασκευής, η εδραίωση της υψηλής της θέσης που κατέχει ως περιφερειακή κατασκευαστική εταιρεία και η επέκταση του αντικειμένου της σε παρεμφερείς και παράλληλες δραστηριότητες, όπως real estate, βιοκλιματικά κτίρια, διαχείριση ενέργειας.

Βασικό παράγοντα στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας αποτελεί το έμπειρο, άρτια καταρτισμένο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η διοίκηση δεύτερης γενιάς που εντάσσεται στην επιχείρηση υπόσχεται τη συνέχιση και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας.